Solceller

 

Energirigtige løsninger

Solceller

Solen sender hvert år 5.000 gange så meget energi til jorden, som hele verdens befolkning bruger.

Med et solcelleanlæg udnyttes solens energi til at producere strøm. Ved at udnytte solenergi bruges jordens ressourcer optimalt og forureningen mindskes.

Samtidig er et solcelleanlæg en god og rentabel investering for husstanden.

Fordele ved solceller

Fordele ved solceller

Der er mange fordele ved solceller:

 • Solceller er støjfri, forurener ikke og har ingen bevægelige dele
 • 10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året
 • Solceller producerer strøm i dagtimerne, hvor behovet er størst
 • Solceller har en lang levetid. Typisk er der en garanti på 25 år, og da teknologien er uden bevægelige dele, er den robust og driftssikker med lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur – enten som bygningselement i tag og facader, eller sat i vinduer – eller som solafskærmning
 • Solceller kan erstatte en del af facade- eller tagbelægningen og dermed spare udgifter til disse bygningsdele
 • Solceller er god forretning. På grund af gode skatte- og tilskudsregler kan langt de fleste tjene penge på solcelleanlæg

Ulemper ved solceller

Er der ulemper ved solceller?

 • Solceller er følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagen.
 • Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj, men tjenes relativt hurtigt ind
 • Arkitektonisk er den største udfordring at få solcellerne tilpasset huset, så de ikke fremstår som fremmedelementer. Søndersø Energi kan ligeledes være behjælpelig med rådgivning og vejledning omkring dette
 • Det kan være svært at montere solceller på ældre villaer, da de ofte har mange detaljer og fremspring, som kan give uønsket skygge. Her er der ofte også kun mindre tagarealer, hvorpå solcellerne kan placeres. I stedet kan solcellerne monteres på carporte, drivhuse og andre små bygninger – eller som fritstående anlæg

F&Q omkring solceller

Sådan virker solceller

Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor solvarmeanlæg producerer varmt vand, producerer solceller elektricitet. Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet af solens lys. Solceller i dag omsætte op til ca. 20 % af lysets energi til elektricitet.

 Solceller er typisk monteret i moduler, som indeholder 36-72 solceller. Et solcellemodul består af tynde siliciumplader, der er loddet sammen. Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævnstrøm, hvis styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og sollysets intensitet. Solcellemoduler findes i mange størrelser, udseender og kvaliteter. Solcellemodulet kan bruges som byggeelement på tag eller facade eller som solafskærmning.  

 For at solcellerne kan tilsluttes elnettet, skal jævnstrømmen omformes i en speciel netinverter eller vekselretter, der omdanner jævnstrømmen til 230 volt.

Et solcelleanlæg er sammensat af en række sammenkoblede solcellemoduler. I princippet er der ingen begrænsninger for anlæggets størrelse. Det er den ønskede effekt og fysiske muligheder, der er afgørende for størrelsen. I Danmark kan et nettilsluttet solcelleanlæg med optimal placering levere 900-5.000 kWh, afhængig af størrelse. På vores breddegrader er den optimale placering mod syd med en hældning på 30-45 grader. 

Inverter

Inverteren er den komponent, der omdanner solcellernes jævnspænding til elnettets vekselspænding. Vores invertere er naturligvis godkendt af Energinet.dk til installation i Danmark og er valgt ud fra krav om høj kvalitet og høj ydelse/effektivitet.

Da inverteren er den eneste komponent, som kan betragtes som en ’sliddel’, vælger vi kun invertere med høj kvalitet fra europæiske producenter. En inverter er designet til at holde 15-20 år og leveres som standard med 5 års garanti – dog kan tillægsforsikringer tilkøbes for en længere garantiperiode.

Vi benytter hovedsageligt invertere fra SMA, Pico Kostal samt Danfoss i Sønderborg.

Størrelse og placering

Solcelleanlægget skal vurderes ud fra 2 ting – hvor stort et areal er det teknisk muligt at placere et anlæg på, og hvor stort er jeres samlede elforbrug. Statistikken siger, at en gennemsnitlig dansk familie på 4 personer – bruger 4.800 kWh i løbet af et år. 

Et solcelleanlægs effekt måles i kWp – som betyder kilowatt peak. Peak er det engelske ord for ’topydelse’ – dvs. anlæggets maksimale ydelse under ideelle forhold. Et optimalt placeret solcelleanlæg – vendt mod syd med en 40 graders hældning og uden skygge – producerer typisk 900 kWh om året pr. kWp. Det betyder, at et anlæg på 6 kWp leverer 5.400 kWh om året, altså noget mere end elforbruget i en typisk dansk husholdning.

 

Derfor skal du købe solceller

Solceller er en miljøvenlig og energirigtig løsning – og solceller er en god forretning. Gode skatte- og tilskudsregler giver langt de fleste mulighed for at tjene penge på solcelleanlæg. Ved at kombinere et solcelleanlæg med jordvarme kan du få en energineutral løsning med store besparelser på varmeregningen.

Solceller har mange fordele:

 • Solceller er støjfri, forurener ikke og har ingen bevægelige dele
 • 10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året
 • Solceller producerer strøm i dagtimerne, hvor behovet er størst
 • Solceller har en lang levetid. Typisk er der en garanti på 25 år, og da teknologien er uden bevægelige dele, er den robust og driftssikker med lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur – enten som bygningselement i tag og facader, eller sat i vinduer – eller som solafskærmning
 • Solceller kan erstatte en del af facade- eller tagbelægningen og dermed spare udgifter til disse bygningsdele

 

Garanti på vores solcelleanlæg

Der ydes naturligvis fuld garanti på vores solcelleanlæg. Vi tilbyder normalt 10 års produktgaranti på solcellepaneler og invertere. Derudover har vi altid en ydelsesgaranti på 90 % ydelse efter 10 år og 80 % ydelse efter 25 år. Solceller forventes nemt at kunne holde 30-40 år, da det ikke er ’sliddele’.

Fabriksgarantien på inverterne er 5 år fra leveringsdatoen. En forventet levetid på inverteren er 15-20 år, og derfor bør man påregne at udskifte den i anlæggets levetid. Ønsker kunden at få forlænget invertergarantien til 10-15 år er dette også muligt med en tillægsforsikring.

Solcellepaneler leveres med forskellige +/- tolerancer på ydelsen. Vi benytter normalt kun paneler med en snæver tolerance på udgangseffekten for at sikre, at anlægget yder det forventede.

Varmepumper

Jordvarme

Vindmøller

Solceller

Kontakt os

Spørgsmål? Så skriv endelig...

Søndersø Energi A/S
Møllemærsk 29
6200 Aabenraa

Tlf. 30 52 52 15
E-mail: info@sonderso-energi.dk
Cvr. nr. 34726647