Vindmøller

 

Energirigtige løsninger

Vindmøller

Der har i lang tid været fokus på solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem – ikke kun i Danmark, men i hele verden. Antallet af producenter stiger, samtidig med at efterspørgslen på vindmøller til private stiger.

Bæredygtig elektricitet

I mange år har vi set, hvordan vindmølleparker vokser frem mange steder. Udviklingen betyder, at vindmøller i dag er ved at blive en naturlig del af vores menneskeskabte landskaber sammen med veje, biler, bygninger og andre installationer. De små husstandsvindmøller kommer til at vinde frem, idet de næsten uanset vejret i dag kan fremstille bæredygtig elektricitet.

Selv om en husstandsvindmølle er dyrere at installere sammenlignet med fx solceller, kan det på lang sigt være en bedre investering. Husstandsvindmøller kræver ikke et nær så stort et batterilager som et solcelleanlæg, og de kan producere meget mere energi.

Hvad er en husstandsvindmølle?

Definitionen på en husstandsvindmøller er en enkeltstående vindmølle med en effekt på mellem 0 og 25 kW, som er tilknyttet en fritliggende ejendom. En husstandsvindmølle med en effekt på 25 kW har en maksimal højde og rotorareal på henholdsvis 25 meter og 200 m2.  Husstandsvindmøllens primære funktion er at generere energi til ejendommens forbrug: enten til strøm eller varmt brugsvand.

Husstandsvindmøller skal tilknyttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, og kan også blive tilknyttet elnettet, således at du kan sælge overskydende el. Vindmøllerne findes i mange forskellige varianter, størrelser og typer.

Krav for at opføre en husstandsvindmølle

Inden du kan opføre din egen husstandsvindmølle, skal du have tilladelse af din kommune. Hvis du bor i en landzone, skal ansøge om en landzonetilladelse, og hvis du bor i byen, skal du have en byggetilladelse.

Møllen skal placeres med tilknytning til en privat husstand og må højst være 20-25 meter fra dit hus. Derudover er der også en række afstandskrav:

 • Mindst 100 meter til nærmeste nabo
 • Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove
 • Mindst 100 meter til fortidsminder og strande
 • Mindst 150 meter til søer og åer

Fordele ved vindmøller

En hustandsvindmølle producerer strøm døgnet rundt, året rundt – når det blæser. Det gør det næsten altid i Danmark, og det sikrer ejeren billig energi til opvarmning. 

Vindmøllen laver elektricitet, så længe vinden blæser, uanset hvad der ellers sker i verden. Så energiprisernes udsving får langt mindre betydning.

Den er god for miljøet – både det nære og det globale. En husstandsvindmølle kan levere grøn energi til opvarmning i hus og stald, og dermed erstatte fossile energikilder som olie og kul.

Flere fordele:

 • En husstandsvindmølle reducerer el-udgifterne: Egenproduktion af energi resulterer ofte i betydelige energibesparelser. Mange købere bliver nemlig mere opmærksomme på eget energiforbrug og nedsætter det. Kombinerer du din husstandsvindmølle med en anden energiløsning, kan du virkelig få et stort udbytte. Søndersø Energi kan hjælpe dig med at vurdere, hvor meget du kan spare i forhold til dit nuværende forbrug
 • En husstandsvindmølle reducerer CO2 udledningen
 • Vindmøllen producerer strøm, så længe vinden blæser. Kvaliteten, typen, størrelsen og alderen påvirker præcist hvor meget
 • En husstandsvindmølle er en langsigtet løsning: En husstandsvindmølle holder i 20-30 år.
 • Du kan sælge den overskydende strøm til det kollektive elnet.
 • Din bolig stiger i værdi: Det er meget moderne at investere i grøn energi. Derfor vil de grunde, hvor en husstandsvindmølle allerede er opstillet være mere attraktiv for mange køber

 

F&Q omkring vindmøller

Sådan virker en vindmølle

Det er en simpel proces, når en husstandsvindmølle producerer grøn energi: Når vinden blæser, drejer møllens vinger rundt, hvilket giver dig bæredygtig el.

Vingerotorens rotation er dog ikke tilstrækkelig til at producere nok energi. Derfor er der installeret en gearkasse til at øge farten på rotationen. I og med rotationsaksens tempo øges, bliver det muligt for den at trække en generator, som genererer elektricitet.

Den producerede elektricitet sendes gennem ledningsnettet uden et stort tab. Når en husstandsvindmølle er tilsluttet nettomålerordningen, vil den energi, du ikke anvender i boligen med det samme, blive sendt direkte ud på det kollektive elnet. I husstandsvindmøllen er der også installeret en bremse for at sikre at der ikke sker et teknisk uheld eller en overbelastning.

Når selve møllen og generatoren monteres, anvender man en mast, som kan være en jernstang eller et jernrør. Masten kan både stå frit, blive støttet af barduner eller blive monteret på en bygning. Det er vigtigt at tjekke, om bygningen eller masten kan klare vibrationerne fra vindmøllen, så skader undgås.

Derfor skal du købe en vindmølle

Er en husstandsvindmølle noget for dig? Du vil bedst kunne udnytte en husstandsvindmølle, hvis du bor i en land- eller sommerhuszone – og du har et stort elforbrug. Det kan i visse tilfælde også betale sig i byzonen, hvis forholdene er til det, og hvis du kan få tilladelse.

Det er vigtigt, at du undersøger, om du kan give husstandsvindmøllen en optimal, vindmæssig placering. Er forholdene på plads, kan du regne med, at husstandsvindmøllen kan dække 55-65 procent af dit elforbrug. En husstandsvindmølle kan også være en god løsning, hvis du har et jordvarmeanlæg eller en anden type varmepumpe. Husstandsvindmøllen vil så tilføre den mængde strøm, det kræver at drive jordvarmeanlægget eller varmepumpen.

Der er 2 typiske muligheder for anvendelse af husstandsvindmøller:

 1. Landzone: El til eksempelvis vandpumpe eller indhegning til dyrehold.
 2. Sommerhuszone: Et sommerhus eller en kolonihave der ligger afsides eller uden for det kollektive elnets tilslutning.

Overvejelser ved køb af din husstandsvindmølle

Du skal vurdere, om det kan betale sig for dig rent økonomisk at investere i en husstandsvindmølle. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er det en investering, der sagtens kan betale sig. En husstandsvindmølle tjener sig selv hjem ret hurtigt.

Det er vigtigt, at du holder et godt naboskab. Du bør derfor gå i dialog med din nabo samt vise hensyn. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, fjerner du usikkerhed og mindsker risikoen for konflikter. Heldigvis går 91 procent af alle danskere ind for vindenergi, så det burde ikke være et problem at overbevise naboen, så længe du opfylder de anbefalede krav.

Det koster en husstandsvindmølle og sådan tjener du penge

En husstandsvindmølle findes i mange forskellige prislag. Prisen afhænger af type, størrelse og kvalitet. Prisen begynder omkring 30.000 kr. for minimøller og går op til ca. 800.000 kr. for de største møller. Inkluderet i prisen er fundament og opsætning.

Når du har købt en husstandsvindmølle, har du mulighed for at tilkoble dig nettomålerordningen. Siden 2010 har det været muligt for danskere, der har investeret i grønne energikilder at tilkoble sig nettomålerordningen. Ifølge skatteministeriets notat vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi fra 2008, får du således lov til at lade din elmåler løbe baglæns.

Det fungerer sådan, at al den strøm, du forbruger, mens husstandsvindmøllen eller solcellen producerer, går direkte til dit eget forbrug. Al den strøm du overproducerer, løber således baglæns ud på det kollektive elnet og bliver dermed opsparet til senere brug. Når det ikke blæser, og din husstandsvindmølle ikke producerer nok strøm, kan du hente den nødvendige energi fra det kollektive elnet. Forskellen mellem ekstra indkøbt strøm samt din overproduktion opgøres pr. time. I løbet af et år burde denne proces gå i nul.

Varmepumper

Jordvarme

Vindmøller

Solceller

Kontakt os

Spørgsmål? Så skriv endelig...

Søndersø Energi A/S
Møllemærsk 29
6200 Aabenraa

Tlf. 30 52 52 15
E-mail: info@sonderso-energi.dk
Cvr. nr. 34726647